V čem české ženy podnikají nejčastěji?

V čem české ženy podnikají nejčastěji?

Protože jsem Vám slíbila seriál o tom, do čeho se můžete v průběhu či po ukončení mateřské, resp. rodičovské dovolené, vrhnout, připravila jsem si pro Vás za začátek přehled o tom, jak to v současné chvíli v ČR se ženským podnikáním vypadá. Možná Vás překvapí, jak mnoho žen a v jakých oborech se dnes nejčastěji do podnikání pouští.

Českých žen - podnikatelek trvale přibývá.

Českých žen – podnikatelek trvale přibývá.

Jak to tedy s těmi ženami – podnikatelkami je? Je jich oproti mužům stále málo?

Ano i ne :-).

V celkových číslech je dnes mužských podnikatelů dvakrát tolik než žen.  Z tohoto úhlu pohledu by se mohlo zdát, že se ženy stále ještě zdráhají na volnou nohu vstoupit. Opak je však pravdou. Na tom, že podnikatelských subjektů v Česku neustále přibývá, mají největší zásluhu právě ženy.

Za posledních šest let totiž mužů – podnikatelů přibylo pouze 5,5 tisíce, zatímco žen desetkrát více (přes 54 tisíc)! I čísla z posledního roku hovoří jasně: počet podnikatelek se zvýšil o téměř osm tisíc, kdežto muži nedosáhli ani šesti.

Od r. 2012 ženy své mužské protějšky v přírůstcích podnikatelů válcují.

Od r. 2012 ženy své mužské protějšky v přírůstcích podnikatelů válcují.

V roce 2005 činil poměr samostatně podnikajících žen vzhledem k celkovém počtu pracujících (tedy k celkovému číslu spolu se zaměstnankyněmi) 9,2 %, v roce 2016 pak už 12,3 %. U mužů je to cca pětina, ale tento poměr se u nich oproti r. 2005 nezměnil.

Pomyslné rozevřené nůžky se tak pomalu, ale jistě, přivírají. Pro nás je to skvělá zpráva. České ženy se podnikat nebojí!

Statistiky však prozrazují i další zajímavá čísla.

Za zmínku stojí například to, že téměř každá třetí vysokoškolačka zakládá vlastní byznys, kdežto u mužů se do něj pustí jen necelá čtvrtina absolventů VŠ.

Vzdělané ženy se pro vlastní podnikání rozhodnou častěji než muži.

Vzdělané ženy se pro vlastní podnikání rozhodnou častěji než muži.

V čem tedy české ženy podnikají?

Výsledky dále uvádí, že muži podnikají většinou v řemeslné činnosti, kde ženy jsou zastoupeny minimálně (pouze každá šestá), naopak ve volné i vázané živnosti dominují právě podnikatelky.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR) k tomu uvádí: „Posledních šest let jsou ženy v zakládání nových živností o řád aktivnější než muži. Drobné služby, malý obchod, poradenství nebo vzdělávací podnikatelská činnost se začíná stávat doménou začínajících podnikatelek, které se prosazují na bázi důslednosti, zdravé rafinovanosti a nadšením pro věc. Hlavním důvodem vstupu žen do podnikání je jednak snaha o vlastní nezávislost a vyváženost rodinných příjmů, řada z nich ale začíná podnikat, protože jim zaměstnavatel neumožní pružnější pracovní dobu, například po mateřské.“

Nejvyšší podíly podnikajících žen se vyskytují v těchto odvětvích: profesní, vědecké a technické činnosti a na druhém místě velkoobchod a maloobchod. Dále ženy často podnikají v peněžnictví a pojišťovnictví, zdravotní a sociální péči, ubytování, stravování a pohostinství či ve vzdělávání. Tyto obory vyplynuly z analýzy zaměření živnostenských listů, tedy kódů CZ-NACE. Pro srovnání – u mužů dominuje stavebnictví, doprava a zpracovatelský průmysl, tedy výroba.

Sebedůvěra a odvaha dělat to, co je baví, už českým ženám nechybí.

Sebedůvěra a odvaha dělat to, co je baví, už českým ženám nechybí.

Nejsilnějšími věkovými skupinami mezi podnikatelkami pak jsou pásma nad 30 let, přičemž nejrychleji rostou právě skupiny 35-39 a 40-44, což také nahrává přesvědčení, že se do samostatného byznysu pouští právě ženy po mateřské dovolené. Kromě nedostatku jeslí a školek je to právě potřeba řídit si svobodně svůj pracovní a osobní čas, která je k tomu vede.

Je vidět, že trend, kdy byznys byl převážně mužskou sférou, je tentam. Naopak, v posledních letech jsou to právě ženy, které našly kýženou sebedůvěru a odvahu a ujímají se otěží. A co Vy? Přidáte se k nim?

V příštích dílech našeho seriálu už se podíváme na konkrétní tipy, jak a v čem můžete začít. Už jste si zodpověděla důležitou otázku z minulého dílu? 🙂

Budu se na Vás těšit,

Vaše Alex

Praktické tipy a rady pro Vaše podnikání Vám přináší Alexandra John, autorka úspěšné knihy Sama sobě šéfem a interaktivního online kurzu Sama sobě šéfem aneb Podnikatelkou za 30 dní.

(K článku byla jako zdroje použita data z AMSP, ČSÚ a MPO.)

Komentáře