Ochrana osobních údajů a zpracování

Women’s Business Institute s.r.o.

Pokud jste našim zákazníkem, svěřujete nám své osobní údaje a my zodpovídáme za jejich ochranu.

Jak probíhá ochrana osobních údajů dle GDPR:

 

Správce

Správcem je společnost Women’s Business Institute s.r.o., IČ: 043 74 801, se sídlem Krakovská 9, Praha 110 00.  

Tato společnost provozuje webové stránky www.alexandrajohn.cz, www.samasobesefem.cz  a  zároveň zpracovává vaše osobní údaje.

Pokud by jste měli jakékoli dotazy k zpracování dat, můžete se na nás kdykoli obrátit na tel. č. +420 602 381 641 nebo emailem: info@alexandrajohn.cz

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

Poskytování služeb
Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k poskytování služeb (např. zaslání přístupů do online kurzu, dodání knihy apod.)

 

Vedení účetnictví
Jste-li zákazníkem, vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

Marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), využíváme za účelem zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře a přijali jsme a udržujeme veškerá možná opatření, která zamezují zneužití nebo poškození vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup poskytovatelé služeb:

FAPI – Fakturační systém
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics
Aweber – rozesílání emailů

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a do 30 dní vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Můžete tak učinit emailem na info@alexandrajohn.cz

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje nepřesně.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si přejete, vymažeme veškeré vaše osobní údaje ve lhůtě 30 dní.

V případech jako je vedení účetnictví resp. jeho evidence, jsme povinni evidovat doklady po dobu stanovenou zákonem. V tomto případě bude možné smazat osobní data až po uplynutí této doby.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.