Máte mapu svého podnikání? Vytvořte si byznys plán. Vím, jak na to!

Kudy mám jít? Co teď?“ ptala se mě známá, když jsme seděly nad jejími plány na podnikání. Věděla, co chce, ale netušila, jak si vytvořit návod, jak se tam dostat. Z vlastní zkušenosti vím, že na každou cestu se hodí nějaká ta mapa. Dá se říct, že i podnikání je taková pouť, a Vy byste rozhodně neměla jít jen tak nazdařbůh. Proto jsem se rozhodla Vám ukázat, jak si vytvořit přehledné kroky svého podnikání neboli svůj vlastní byznys plán.

Stanovte si cíl své cesty co nepřesněji.

Stanovte si cíl své cesty co nepřesněji. (zdroj: pixabay.com)

 

CO MUSÍ OBSAHOVAT:

1) Shrnutí

Tuto část ve skutečnosti sepište až po všech ostatních krocích. Jasně a stručně v ní celý svůj podnikatelský plán shrňte. Uveďte, v jakém oboru chcete podnikat, komu budou Váš produkt či služba určeny a proč si myslíte, že uspějete. Nezapomeňte zde také uvést cíle svého podnikání – tedy, kde ho chcete vidět např. za rok, 10 let apod.

2) Profesní a osobní údaje o vlastnících firmy

Představte sebe i případné spoluvlastníky. Z právního hlediska se jedná o nezbytný údaj.

3) Popis podniku

Uveďte právní formu Vašeho podnikání, organizační strukturu a také adresu podniku.

4) Popis podnikatelské příležitosti

Popište, z jakého důvodu jste se rozhodla pro daný obor a jak se hodláte odlišit od konkurence.

Poznamenejte si i svou konkurenční výhodu a vždy se svého plánu držte.

Poznamenejte si i svou konkurenční výhodu a vždy se svého plánu držte. (zdroj: pixabay.com)

 

5) Popis výrobku/služby

Pokud se jedná o službu, charakterizujte ji. Jedná-li se o fyzický produkt, popište všechny jeho technické údaje, parametry, postup výroby i materiál, ze kterého se bude vyrábět.

6) Zajištění potřebných vstupů a dodavatelů

Pokud se Vaše podnikání neobejde bez dalších účastníků v podobě dodavatelů, uveďte, o které se bude jednat a také podmínky Vaší spolupráce.

7) Časový harmonogram

Zde vypište, co vše je třeba udělat, aby Vaše podnikání začalo fungovat a zkuste co nejreálněji odhadnout, kolik času na to bude potřeba.

„Nemusíte být první. Stačí, když budete jediní.” Ash Ambirge

8) Konkurence

Originalita vítězí. Je dobré přijít s něčím novým a tzv. „zalepit díru na trhu“, nebo dělat to, co jiní, ale novým způsobem. I proto je důležitý průzkum konkurence.
Nejprve zjistěte, před jak velkou a silnou konkurencí stojíte. Poté popište, jak přistupuje k danému oboru, a pokuste se odlišit. Vezměte si příklad z jejích silných stránek a poučte se ze zjevných slabin.

9) Marketing

Důležitá je i propagace. Vytvořte si marketingovou kampaň a uveďte, jaké propagační kanály a jakým způsobem hodláte využít.

10) Stanovení ceny

Cena je pro úspěšné podnikání jedním z klíčových faktorů. Uveďte, za kolik peněz budete svůj produkt či službu nabízet.

11) Personální zdroje

Pokud Váš projekt vyžaduje nějaké externí účastníky, právě tato kolonka slouží pro jejich představení. Uveďte jejich kompetence i to, za co ve Vašem podnikání nesou odpovědnost.

Čím přesněji si v byznys plánu vše popíšete, tím více vám v budoucnu usnadní rozhodování.

Čím přesněji si v byznys plánu vše popíšete, tím více vám v budoucnu usnadní vaše rozhodování. (zdroj: pixabay.com)

 

12) Finanční plán

Mnoho začínajících podnikatelů i podnikatelek má zpočátku nereálné představy o ziskovosti svého budoucího podnikání a někdy i o jeho nákladech. Milé dámy, než se tedy pustíte do nějakého podnikání, jako první si vezměte tužku, papír a kalkulačku a důkladně si spočítejte veškeré náklady, které jsou pro Váš záměr nezbytné. Vše si zaznamenejte a zapište také předpokládaný zisk (měsíční, roční…), který se pokuste co nejreálněji odhadnout. Pokud je odhad složitější nebo si nejste zcela jistá, uveďte raději méně než více.

13) Cílová skupina

Neexistuje produkt či služba, které by byly pro všechny lidi na světě. Jiné potřeby mají děti, jiné důchodci. To samé můžeme říct o mužích a ženách, studentech a zaměstnaných, metalistech a hip hoperech, ale také o zdravých a nemocných.

Můžete kategorizovat dle jednoho kritéria jako je například věk, nicméně čím konkrétnější je představa o cílové skupině Vašeho podnikání, tím lépe. Snažte se proto kritérií zohlednit co nejvíce.

Vytvořte si smyšlený profil Vašeho typického zákazníka či klienta a popište ho, jako by to byl člověk, kterého znáte. Uveďte o něm co nejvíce informací – věk, pohlaví, zaměstnání, záliby apod. Takto budete mít jasně stanovenou cílovou skupinu a díky tomu budete moci své podnikání vést tím správným směrem.

„Nemusíte nabízet všem všechno, abyste vydělali peníze.“ Maya Elious

14) Rizika podnikání

Zeptejte se sama sebe, co všechno se může při Vašem podnikání pokazit a jaké důsledky by to případně mělo.

Tímto způsobem získáte přehlednou mapu svého podnikání, díky které na této cestě nebudete moci zabloudit. Pomůže Vám dojít k Vašemu cíli, ať už je jakkoliv vzdálený.

Chcete-li podrobnější návod, než se vejde do článku, tvorbou byznys plánu se detailně se zabývám i ve svém online kurzu Podnikatelkou za 30 dní. Je mu věnováno jedno celé video a Vy tak se mnou můžete projít jednotlivé položky a přečíst si u každé z nich i konkrétní příklady, abyste přesně poznala, co máte do svého plánu vyplnit.

Sdílejte, komentujte a posouvejte se kupředu na cestě za svými sny.
S láskou

Alexandra

Komentáře