Jak vytěžit z mateřské dovolené naprosté maximum a stát se úspěšnou podnikatelkou?

Je mateřská Vaše téma roku 2017? Chystáte se a přemýšlíte, co všechno vlastně můžete čekat, co musíte vědět a na co si dát raději pozor? Jsem tu, abych Vám poradila a provedla Vás mateřskou od A do Z.

materska_1

Mateřská od A d Z, zdroj www.pixabay.cz

Moje dobrá kamarádka nedávno na mateřskou dovolenou nastupovala. Vzpomínám si na její vyděšený telefonát. Volala mi a ptala se, zda jí poradím, co si vlastně připravit, zda si může při mateřské přivydělávat, protože myšlenka na pouhou starost o dítě ji děsila. Jaký má nárok na dávky od státu a další věty se z ní jenom chrlily.

Internet je plný rad a tipů, ale člověk se v nich může snadno ztratit. Nedej bože ty výpočty! Rozhodně bych nepodceňovala pomoc účetní, pokud okolo sebe nějakou máte. Čísla a pravidla se každý rok mění.

„Být matkou na plný úvazek je jednou z nejlépe placených prací… Protože odměnou je čistá láska.” – Mildred B. Vermont, americká spisovatelka

Od ledna 2017 se to má takto:

V případě, že je vše v pořádku, na mateřskou dovolenou se nastupuje nejdříve 8 týdnů před plánovaným termínem porodu, nejpozději však 6 týdnů před tímto termínem a tato „dovolená“ trvá 28 týdnů, nejdéle však 22 týdnů po porodu (37 týdnů při porodu dvou a více dětí). Při předčasném porodu se počítá doba 28 týdnů ode dne porodu, u dvou a více dětí je mateřská delší – 37 týdnů.

Pokud jste zaměstnaná, je dobré o svém těhotenství dát vědět včas (zhruba v době, kdy Vám váš gynekolog vystaví průkaz těhotné) – obzvláště v případě, kdy vykonáváte práci, která by mohla Vaše těhotenství ohrožovat, případně kterou v době těhotenství nesmíte dle Zákoníku práce vykonávat. Ze zákona žádnou oznamovací povinnost ale nemáte – takže je i na Vašem uvážení, kdy tuto skutečnost zaměstnavateli oznámíte.

V případě, že pracujete na ”rizikové” pozici, požádejte zaměstnavatele včas o přeřazení na vhodnější práci. Zaměstnavatel je povinen Vám vyhovět. A dokonce Vám zůstane i zachován stávající příjem – tzn., že Vás zaměstnavatel nemůže přeřadit na méně placenou pracovní pozici. Pokud by tak učinil – rozdíl v příjmu Vám musí dorovnávat.

Pouze skutečnost, že jste těhotná, nemůže být důvodem k rozvázání pracovního poměru – zaměstnavatel může s Vámi rozvázat pracovní poměr pouze při splnění důvodů taxativně uvedených v zákoníku práce. Tzn., pokud se v dané době nacházíte ve zkušební době, při zvlášť hrubém porušení povinností, při zániku firmy nebo při přemístění firmy. A navíc by Vám měl Vaši pracovní pozici podržet, dokud se nevrátíte z rodičovské dovolené – do 3 let dítěte.

Stejně tak platí zákaz výpovědi po celou dobu čerpání mateřské a následné rodičovské dovolené. Tento zákaz neplatí pouze v případě zrušení zaměstnavatele. Pokud by Vám zaměstnavatel chtěl dát výpověď z důvodu nadbytečnosti, nebo z důvodu stěhování firmy – může tak učinit až po skončení čerpání rodičovské dovolené – pokud v té době uvedené důvody přetrvávají.

materska_2

Máte nárok na několik příspěvků, zdroj www.pixabay.cz

Jako první peníze, které můžete získat, je PPM – peněžitá pomoc v mateřství.

Pouze ale prvních 6 měsíců (tzn. po dobu mateřské „dovolené“) a jen v případě, že splňujete 2 kritéria:

  • Byla jste nemocensky pojištěna (tzn., že jste pracovala nebo byla v ochranné lhůtě) v době nástupu na mateřskou dovolenou
  • platila jste si nemocenské pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. I jako podnikatelka, protože nemocenské pojištění u OSVČ je dobrovolné.

Jinak na PPM nemáte žádný nárok. Ochranná lhůta trvá 180 dní od zániku nemocenského pojištění.
Mateřskou Vám vyplácí místně příslušná Správa sociálního zabezpečení. V zaměstnání předáte přihlášku (oznámení o nástupu na mateřskou dovolenou) od svého lékaře, který ho vyplnil. V případě podnikání vše zařizujete sama a rovnou oznámení o nástupu na mateřskou dovolenou posíláte Správě sociálního zabezpečení.

„Jste-li matkou, již nikdy nejste ve svých myšlenkách sama. Matka vždy musí myslet dvakrát – jednou za sebe a jednou za své dítě.”- Sophia Loren, italská herečka

Pokud Vám z jakýchkoliv důvodů nevznikne nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství) – nezoufejte. Ještě stále máte nárok na rodičovský příspěvek. Ten Vám vyměří stát.

Tady je dobré myslet na to, že i otec může pobírat PPM. Ale až od 7. týdne života dítěte a minimálně na 7 dní.

Takže pokud např. nevznikne nárok na PPM Vám a současně otec dítěte (Váš manžel/ partner) je v době narození dítěte nemocensky pojištěn (a splňuje i podmínku placení pojištění po dobu 270 dní v posledních dvou letech) – může o po uplynutí 7 týdnů od narození dítěte požádat o PPM on. A současně při tom může dál pracovat u stejného zaměstnavatele – jen na jiné pozici.

O vyplácení rodičovského příspěvku si taky musíte zažádat osobně – buď hned po narození dítěte (v případě, že Vám nevznikne nárok na PPM), nebo po skončení PPM. O vyplácení rodičovského příspěvku žádáte na místně příslušném Úřadě práce (oddělení státní sociální podpory). Příspěvek dostanete vždy jen na nejmladší dítě v rodině.

Pokud se chystáte pracovat v šestinedělí, tak na to rychle zapomeňte. Nejen ze zdravotních důvodů, ale obecně i proto, že jako zaměstnanec nesmíte. Poté můžete už normálně pracovat jako obvykle. V případě, že byste chtěla dál pracovat u stávajícího zaměstnavatele – je tu určité omezení.

Po dobu mateřské dovolené nemůžete pro stávajícího zaměstnavatele vykonávat stejnou činnost, na jakou jste byla zaměstnána před nástupem na mateřskou. Můžete však pro něj vykonávat jinou činnost na jinou smlouvu – ať už na hlavní pracovní poměr (HPP) nebo na vedlejší (DPP, DPČ). Toto omezení neplatí, pokud byste šla pracovat pro jiného zaměstnavatele. Míra práce je na Vaší domluvě se zaměstnavatelem nebo zhodnocení situace, když sama podnikáte.

materska_3

Mateřská je příležitost, zdroj www.pixabay.cz

Po dobu pobírání rodičovského příspěvku (do věku 3 nebo 4 let dítěte) můžete pracovat už bez omezení. Mějte však pořád na paměti, že musíte mít zabezpečenou řádnou celodenní péči o dítě a nemyslíme tím celodenní jesle nebo školku – tam můžete v takovém případě dítě umístit jen na maximálně 46 hodin měsíčně, a současně to nesmí být déle než 4 hodiny denně.

Toto omezení má být zrušeno v průběhu roku 2017, zatím ale platí a je sledováno u dětí do věku 2 let. Váš výdělek v takovém případě nemá žádný vliv na rodičovský příspěvek, který budete nadále pobírat.

Pokud pracujete na DPP a měsíčně nedostáváte víc než 10 tisíc Kč, pak nemusíte Vy ani Váš zaměstnavatel platit sociální a zdravotní pojištění. Platíte pouze daň z příjmu, která činí 15%. V zaměstnaneckém poměru na HPP musí zaměstnavatel platit sociální a zdravotní pojištění i daň z příjmů.

Jak je to ale v případě, že jste OSVČ? Musíte odvádět sociální a zdravotní jako obvykle? Pravdou je, že ne. V době pobírání PPM a následně rodičovského příspěvku se totiž podnikání stává vedlejší činností a běžné pojistné za Vás hradí stát. Proto první rok nemusíte odvádět státu nic na zálohových platbách. Doporučila bych Vám si ale klasicky platit alespoň základní minimum.

  • Mateřská dovolená – 28 týdnů, 37 týdnů
  • Rodičovský příspěvek – jaký si stanovíte – do 2, 3 nebo 4 let dítěte. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku je 11.500,- Kč, celkem dostanete maximálně částku 220.000,- Kč.

Možná jste četly články, kde se psalo o možném zvýšení až na částku cca 32.000,- měsíčně (tzn., že byste příspěvek vyčerpaly rychleji). Zatím to ale neplatí – je to pouze navržená změna, která nebyla parlamentem schválená.

V současné době rovněž platí, že pokud nelze žádnému z rodičů stanovit k datu narození dítěte denní vyměřovací základ, náleží jim rodičovský příspěvek bez možnosti volby v pevně stanovených částkách do čtyř let věku dítěte (týká se nejčastěji studentů, nezaměstnaných a OSVČ, kteří si neplatili nemocenské pojištění).

Rodičovská dovolená – do 3 let dítěte

„Myslím, že mateřství je pouze o instinktech.” – Kourtney Kardashian, americká hvězda reality show

Mohu si svou mateřskou vypočítat? Ano! Pojďme na to:

Pokud jste zaměstnaná, vše se počítá z denního vyměřovacího základu. Spočítejte svůj příjem za posledních 12 měsíců a vydělte jej počtem započitatelných kalendářních dnů (to jsou všechny dny, kdy jste pracovala nebo čerpala dovolenou a za které se odvádí pojištění). Jednodušší postup pak je, když od celkového počtu dní za dané období odpočítáte vyloučenou dobu – tzn. nemoc, absence, neplacené volno na vlastní žádost.

Výpočet mateřské dovolené je poměrně složitá záležitost. Existují zde takzvané 3 redukční hranice, které doslova zajišťují, že nebudete přeplacena v případě, že jste před mateřskou vydělávala větší částky peněz.

Pokud podnikáte, výše PPM se odvíjí od výše dobrovolné měsíční platby na nemocenské pojištění. Minimální měsíční platba je 115,- Kč/měsíc. Při této platbě pak bude Vaše denní dávka 116,- Kč.

Pokud byste chtěla pobírat vyšší PPM, musela byste si hradit vyšší měsíční pojištění. Tady však platí, že maximální měsíční platba na nemocenské pojištění je vázána na Váš vyměřovací základ pro důchodové pojištění.

Příklad: Pokud měsíčně platíte povinné odvody na důchodové pojištění v zákonem stanovené minimální výši (pro r. 2017 to je 2.061,- Kč), tak maximální výše dobrovolného nemocenského pojištění bude činit 163,- Kč měsíčně. Pak by Vaše denní dávka PPM byla 163,- Kč.

Pokud byste chtěla pobírat vyšší PPM, musela byste nejen hradit vyšší nemocenské pojištění, ale současně i vyšší měsíční zálohy na důchodové pojištění. Takže tady je už dobré si vzít na pomoc účetní a kalkulačku. A počítat – co se Vám víc vyplatí.

Pokud se chcete vyhnout složitým výpočtům, můžete využít i kalkulačky online, které Vám, byť ne s úplnou přesností, vypočítají, jaká bude výše částky, kterou budete dostávat v období mateřské dovolené.

Kalkulačku najdete zde >>

materska_4

Vypočítejte si, kolik dostanete, zdroj www.pixabay.cz

Ať už jste podnikatelka nebo zaměstnaná, jako novopečená matka máte jistá práva a výhody, rozhodně ale počítejte s tím, že je vždy lepší mít našetřené peníze v záloze a nejlépe si během mateřské přivydělávat.

Nejen kvůli penězům, ale také proto, že nevypadnete z pracovního procesu. Je to, jako když vystoupíte z jedoucího vlaku. Vždy je lepší zpomalit, než vystoupit úplně.

Věřím, že se Vám článek líbil. Pokud ano, dejte mu like a sdílejte s ostatními ženami a podnikatelkami.

Napište mi do komentářů, jaké jsou Vaše zkušenosti s prací na mateřské. Jde to? Jak to zvládat časově? A co Vám dělá největší problém?

Těším se

Vaše Alexandra

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů